Käibemaksuseaduse muudatus

-
Muudatused käibemaksumääraga 0% maksustatavate kaubaveoteenuste loetelus.
Muudatustega nähakse ette, et käibemaksumääraga 0% maksustatakse alljärgnevad teenused üksnes juhul, kui teenus osutatakse otse kaubasaatjale või kaubasaajale:
  • veoteenus kauba toimetamiseks väljapoole Euroopa Liidu tolliterritooriumi või ühendusevälisesse riiki, mis on EL tolliterritooriumi osa;
  • kauba importimiseks osutatav veoteenus;
  • liiduvälise kauba ELi tolliterritooriumile toimetamiseks osutatav veoteenus, kui kaup suunatakse tolliladustamise, vabatsooni, seestöötlemise,
  • transiidi või imporditollimaksudest täieliku vabastusega ajutise impordi tolliprotseduurile või ajutiselt ladustatakse;
  • eelmistes punktides nimetatud kaubavedude korraldamise teenused ja selliste kaubavedudega seotud kõrvalteenused.
Muudatuse ajendiks on Euroopa Kohtu lahendis C-288/16 toodud seisukoht.

Kaubasaatja või kaubasaaja poolt veo korraldamiseks määratud ekspedeerimisettevõtet, kui see ekspedeerimisettevõte ise ei ole tegelik kaubasaatja või kaubasaaja, ei ole alust lugeda kaubasaatjaks või kaubasaajaks. Sellisel juhul maksustatakse teisele Eesti ettevõtjale osutatavat teenust 20% käibemaksuga.
Eelmine
Poola kaubavahetus
Järgmine
Poola kaubavahetus graafiliselt

Lisa kommentaar

Email again: