Eesti ja Läti kaubandussuhted

-
Eesti ja Läti on Balti riigid, kelle kaubandussuhted ulatuvad sajandite taha ning on aastakümnete jooksul muutunud üha tihedamaks. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist ja kahe riigi taasiseseisvumist 1990. aastatel, on nende omavahelised kaubandussidemed kiirelt arenenud ja tänaseks on nad teineteise ühed peamised kaubanduspartnerid.

Kaubavahetus kahe riigi vahel on märkimisväärne ja selle maht on pidevas kasvutrendis. Eesti ekspordi Lätti moodustavad peamiselt masinad ja seadmed, puittarind, metalltooted, tekstiilid ning toiduained. Läti eksport Eestisse koosneb aga suuresti puidutoodetesst, põllumajandussaadustest, masinatest ja elektriseadmetest. Vaadeldes 2022. aasta andmeid, oli Läti Eesti suuruselt kolmas ekspordipartner ja teine impordipartner. Suur osa kaubavahetusest toimub mõlema riigi piiriäärsetele laiematele tööstuspiirkondadesse.

Lisaks kaubandusele on Eesti ja Läti majandused seotud ka paljude vastastikuste investeeringutega. Näiteks on Eesti kapitalil põhinev pank Swedbank üks suuremaid pankasid Lätis. Samuti tegutsevad paljud Läti ettevõtted edukalt Eesti turul, investeerides siinsetesse kinnisvaraarendustesse ja teenindussektorisse. Vastastikused investeeringud aitavad integreerida kahe riigi majandusi veelgi tihedamalt.

Eesti ja Läti sarnane üldine majanduslik taust ning ühine ajalugu liidavad neid ka kaubanduspoliitika kujundamisel. Mõlemad kuuluvad Euroopa Liitu ja osalevad ühisturul, mis tagab kaupade, teenuste, kapitali ja tööjõu vaba liikumise kahe riigi vahel. Samuti kuuluvad nad Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO), mis kehtestab rahvusvahelise kaubanduse reeglid ja normid. Need ühised kokkulepped soodustavad stabiilset ja ausat kaubanduskeskkonda piirkonnas.

Samas on viimastel aastatel Eesti ja Läti kaubandussuhteid mõjutanud ka mõningad välised tegurid. Venemaa karmid kaubanduspiirangud ja sanktsioonid lääneriikide suhtes on sundinud otsima uusi turge ja kaubateid. Ka COVID-19 pandeemia häiris ajutiselt tarneahelaid ning kaubavedusid. Sellegipoolest on mõlemad riigid püüdnud säilitada avatust rahvusvahelisele kaubandusele ja kasutada ära uusi võimalusi näiteks Aasia ja Lähis-Ida turgudel.

Eesti ja Läti edu kaubanduspartneritena sõltubki suuresti võimest kohaneda muutuvate oludega, diversifitseerida kaubandussuundasid ning leida uusi majanduslikke võimalusi. Lähisugulus, ühised väärtused ja ajalooline koostöö soosivad kahe riigi tihedaid kaubandussidemeid ka tulevikus. Suure tõenäosusega jätkub Eesti-Läti kaubavahetus praegusel kõrgel tasemel ning võib veelgi kasvada, sõltuvalt rahvusvahelise majanduskeskkonna arengutest.

Eelmine
Hollandi transport I

Lisa kommentaar

Email again: