Poola kaubavahetus

Kaubavahetus. Poola on Eestile üks olulisim ja suurim väliskaubanduspartner, olles stabiilselt 7.-8. kohal väliskaubanduspartnerite hulgas.

2020. a kasvas kahe riigi vaheline kaubavahetuskäive 6% võrra ning moodustas ligi 1,5 mld eurot (4,7% kogukäibest), millega Poola oli Eestile 7. kaubanduspartner. Eesti eksport Poola kasvas 2020. a 18% ning moodustas 440,7 mln eurot (11. ekspordipartner). Eksport kasvas enim väärismetallide kaubagrupis (peamiselt mündid ja kuld). Eesti päritolu kaupade eksport Poola suunalises ekspordis oli ca 51%. Import Poolast kasvas 2% võrra ning moodustas ca 1 mld eurot (7. impordipartner). 2021. aastal on kaubavahetus Poolaga kasvanud, nii ekspordi kui ka impordi suunal.

Allikas: https://vm.ee/et/riigid/poola?display=relations#majandus
Loe lisaks

Eesti ja Poola majandussuhted

Poola on Eestile olulisim ja suurim väliskaubanduspartner Kesk-Euroopas, olles stabiilselt 7.-8. kohal väliskaubanduspartnerite hulgas.
2020. a esimese poolaasta seisuga moodustab kaubavahetus Eesti ja Poola vahel 821 mln eurot, kaubandusbilanss on negatiivne.
2019. a kasvas kahe riigi vaheline kaubavahetuskäive 7% võrra ning moodustas ligi 1,4 mld eurot (4,6% kogukäibest), millega Poola oli Eestile 7. kaubanduspartner.
Eesti eksport Poola kasvas 2019. a 17% ning moodustas 371 mln eurot (11. ekspordipartner). Eesti päritolu kaupade eksport Poola oli ca 60%.
Import Poolast kasvas 4% võrra ning moodustas ca 1 mld eurot (7. impordipartner). Olulisemad ekspordiartiklid olid väärismetallid, masinad ja seadmed, puit ja puittooted ning keemiatooted.
Suurimad impordiartiklid on aga keemiatooted, masinad ja seadmed, metallid ja metallitooted ning transpordivahendid.

Eesti-Poola kaubavahetus 2012-2019 (miljonit eurot):

Aasta Eksport Import Käive Bilanss
2012 176,5 882,0 1058,5 -705,5
2013 207,4 1084,5 1291,9 -877,1
2014 233,3 1045,5 1278,8 -812,2
2015 267,7 974,0 1241,7 -706,3
2016 257,7 979,4 1237,1 -721,7
2017 286,6 1073,0 1359,6 -786,4
2018 316,1 979,5 1 294,2 -663,4
2019 371,4 1020,7 1392,1 -649,2
Kõik majandusandmed pärinevad Statistikaametist.

2020. aasta septembri seisuga oli Äriregistris registreeritud 717 Poola osalusega äriühingut,
2020. a oktoobri seisuga on 1 372 Poola kodanikust e-residenti (ca 2% kõikidest e-residentidest), neist 313 on loonud ka ettevõtted.
Allikas: Välisministeerium (https://vm.ee/et/riigid/poola?display=relations#majandus)
Loe lisaks