Tarneklauslid ehk Inkotermid 2020

-

Inkotermid on lühendatud kaubandustingimused, mis kirjeldavad ostja ja müüja kohustusi, riske ja kulusid seoses kauba toimetamisega. Need tingimused reguleerivad muu hulgas kauba üleandmise kohta, transpordikulude jaotumist, kindlustuse korraldamist ning importimiseks ja eksportimiseks vajalike dokumentide hankimist.

Inkotermid on kaubanduse maailmas hädavajalikud, pakkudes standardiseeritud reeglistikku, mis aitab vältida arusaamatusi ja vähendada kaubandusvaidlusi. Nende mõistmine ja õige kasutamine on kriitilise tähtsusega rahvusvahelises kaubanduses tegutsevate ettevõtete jaoks. 

Inkotermid jagunevad nelja peamisse kategooriasse: E (Ex), F (Free), C (Cost) ja D (Delivered). Iga kategooria määratleb, millises punktis toimub kauba omandiõiguse ja riskide üleminek müüjalt ostjale. 

1. **E-Term (Ex Works):** Müüja teeb kauba kättesaadavaks oma asukohas. Ostja kannab kõik riskid ja kulud kauba toimetamisel sihtkohta.

2. **F-Terminid (nt FCA, FAS, FOB):** Müüja vastutab kauba toimetamise eest teatud punkti, kuid risk läheb üle ostjale niipea, kui kaup on antud üle esimesele vedajale.

3. **C-Terminid (nt CFR, CIF, CPT, CIP):** Müüja katab kauba transpordikulud teatud sihtkohta, kuid risk läheb üle ostjale, kui kaup on antud üle vedajale.

4. **D-Terminid (nt DAP, DPU, DDP):** Müüja vastutab kõigi kaubaga seotud kulude ja riskide eest kuni kauba toimetamiseni ostjale määratud sihtkohta. 

Inkotermid on olulised, kuna need: 

- Vähendavad erimeelsusi ja arusaamatusi rahvusvahelistes tehingutes.

- Pakuvad selget keelt ja ühtseid reegleid, mis aitavad vältida tõlgendamisprobleeme.

- Aitavad määrata kindlaks kulude ja riskide jaotumise. 

Incoterms 2020 tegi mitmeid olulisi muudatusi võrreldes eelmise, 2010. aasta versiooniga, sealhulgas: 

- Täpsustused erinevate tingimuste kasutamise kohta.

- Uued juhised turvalisema kaubaveo tagamiseks.

- Muudatused seoses kindlustusnõuetega CIF ja CIP tingimuste puhul. 

Eelmine
Eesti eksport Poola, Prantsusmaale, Saksamaale ja Hollandisse
Järgmine
Eesti – Läti kaubavahetus 2023

Lisa kommentaar

Email again: